Infrastruktura, Certyfikacja, Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności Razem dla przyszłości polskiego rynku kolejowego
Infracert TSI Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 32 lok. 3
03 -719 Warszawa
Telefon: 22 300-26-38
E-mail: biuro@infracert.com
Jesteśmy w 100% polską spółką specjalizującą się począwszy od 2013 roku w działalności i wsparciu polskiego transportu kolejowego. INFRACERT TSI jest również oficjalnym przedstawicielem w Polsce jednostki notyfikowanej VANAHEIM, posiadającej wieloletnie europejskie doświadczenie w zakresie certyfikacji wszystkich składników oraz podsystemów interoperacyjności. Jednostka posiada również notyfikację Komisji Europejskiej nr NB1807. Oferujemy również kompleksowe usługi Niezależnej Jednostki Oceniającej w zakresie oceny bezpieczeństwa, w tym wyceny i oceny ryzyka. Zapewniamy pełne wsparcie w zakresie budowy nowoczesnego i bezpiecznego transportu. Edukujemy i kompleksowo wpieramy przedsiębiorców, dążąc do zapewnienia pełnej interoperacyjności i bezpieczeństwa systemu kolejowego.

Dysponujemy grupą najlepszych specjalistów praktyków, posiadających bogate doświadczenie z zakresu funkcjonowania polskiego i europejskiego transportu kolejowego. Naszą ofertę zawsze cechują konkurencyjne i innowacyjne na polskim rynku rozwiązania, niskie koszty wdrożenia oraz najwyższa jakość usług. Z dużym sukcesem współpracujemy z kilkudziesięcioma polskimi i ogólnoeuropejskimi przedsiębiorcami kolejowymi, w tym również reprezentacją producentów oraz podmiotów świadczących usługi budowlane.

Chcąc dynamicznie wspierać rozwój polskiego i europejskiego kolejnictwa, zachęcam Państwa do kontaktu oraz nawiązania współpracy z naszą firmą.
Z wyrazami szacunku

dr inż. Andrzej Maciejewski
Prezes Zarządu INFARCERT TSI Sp. z o.o.
Strona w budowie. ZapraszamY wkrótce.